Echa cienie, ślady wieków… tędy przebiegał dawny trakt…

Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Lekcja historii z udziałem zaproszonego gościa oraz quiz wiedzy o Suwalszczyźnie.
Organizator: ZST w Suwałkach, Zespół nauczycieli języków obcych.

19.02.1690-20.02.1690