Legenda o powstaniu Suwałk

Miejsce: SP 10

Konkurs Literacki
Organizator: Anna Klimaszewska

19.02.1690-20.02.1690