Miasto nad Czarną Hańczą

Miejsce: SP 10

Konkurs plastyczny.
Organizator: nauczyciele edukacji wczesnoszkolne.

19.02.1690-20.02.1690