Olimpiada historyczna "300 - lecie miasta Suwałk"

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach

19.02.1690-20.02.1690