Poznawanie historii miasta

Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Organizator: ZST w Suwałkach, wychowawcy klas.
Lekcje prowadzone w ramach godzin wychowawczych.

19.02.1690-20.02.1690