Prezentacja "Suwałki oczami dziecka"

Miejsce: SP 10

Organizoator:  Agnieszka Romansewicz

19.02.1690-20.02.1690