Quiz KAHOOT What do you know about your hometown?

Miejsce: SP 10

Organizator: nauczyciele języków obcych.

19.02.1690-20.02.1690