Suwalczanie 300 – lecia” i "Suwałki w wierszu i prozie"

Miejsce: SP 10 Biblioteka

Zajęcia czytelnicze.
Organizator: nauczyciele i bibliotekarze

19.02.1690-20.02.1690