Turniej piłki siatkowej z okazji 300lecia Suwałk

Miejsce: SP 10

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego.

19.02.1690-20.02.1690