Wiem i znam

Miejsce: SP 10

Konkurs wiedzy o Suwałkach - Quiz
Organizator: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

19.02.1690-20.02.1690