Wolność i niepodległość

Miejsce: SP 6 sala gimnastyczna

Akademia z okazji jubileuszu 300-lecia Miasta Suwałk (klasy 1-8).

Organizator: SP 6, Ewa Balcer-Bokuniewicz, Marek Zborowski-Weychman, Lucyna Gorbacz, Monika Brezgieł, Krystyna Chmielewska, Małgorzata Słabińska, Robert Śliżewski. 

1. Posumowanie konkursów plastycznych i poetyckich związanych z jubileuszem 300-lecia Miasta Suwałk.            

2. Akademia  w godzinach popołudniowych zostanie przedstawiona rodzicom uczniów i seniorom z trzeciego wieku.


19.02.1690-20.02.1690