Wspólne odśpiewanie hymnu Suwałk

Miejsce: SP 10

Organizator: Anna Bagińska, Monika Kudela

19.02.1690-20.02.1690