Wystawa pamiątek i zdjęć z okazji 300-lecia Suwałk.

Miejsce: SP 5

Organizator: M. Kilian

19.02.1690-20.02.1690