Wystawka "Wiersze o Suwałkach"

Miejsce: SP 10 Biblioteka

Organizoator: nauczyciele i bibliotekarze

19.02.1690-20.02.1690