Zajęcia edukacyjne o naszym mieście - wizyty w Muzeum Okręgowym, Bibliotece Publicznej, Galerii A. Strumiłły

Miejsce: Placówki kulturalne naszego miasta

Organizator: Przedszkole nr 3 w Suwałkach, Nauczyciele 

19.02.1690-20.02.1690