Zaprogramuj się na Suwałki – gra miejska dla rodziców i społeczności lokalnej

Miejsce: Przedszkole nr 2 w Suwałkach

Gra z wykorzystaniem narzędzi TIK.

19.02.1690-20.02.1690