Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja II, w ramach którego realizowane będą pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki. Na zajęcia będzie uczęszczało około 1200 uczniów. Zajęcia realizowane będą do grudnia 2021 r. (z wyłączeniem wakacji). Zajęcia  pozalekcyjne realizowane będą z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 200.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 100.000,00 zł.