Aktualności

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Miasto Suwałki otrzymało dofinansowanie projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2022, w ramach którego realizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Projekt  realizowany jest w  sześciu szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki oraz skierowany jest do dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – VI. Na zajęcia będzie uczęszczało około 1200 uczniów. Zajęcia realizowane będą do grudnia 2022 r. (z wyłączeniem wakacji). Zajęcia  pozalekcyjne realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Należy nadmienić, że Miasto Suwałki otrzymało największe wsparcie finansowe spośród 50 projektów przyjętych do realizacji przez samorządy terytorialne.
Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego. 
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: około 210.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 100.000,00 zł.

02
Marzec