Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Suwałkach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach