Suwalski Park Krajobrazowy należy do najpiękniejszych zakątków Polski. Turystów krajowych i zagranicznych przyciąga i urzeka unikatowym krajobrazem polodowcowym z licznymi i różnorodnymi formami młodogacjalnej rzeźby (kemy, ozy, moreny czołowe, doliny rzeczne, głazowiska, jeziora rynnowe i wytopiskowe). Zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne szlaki piesze o łącznej długości ponad 74 km oraz oznakowane ścieżki poznawcze („Doliną Czarnej Hańczy”, „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”, „Na Górę Zamkową”, „Porosty”, „Skały i minerały Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, „U źródeł Szeszupy”, „Wokół jeziora Jaczno”, "Polodowcową rynną jeziora Hańcza"). Na terenie parku wytyczono ponadto trasy rowerowe: „Wokół jeziora Hańcza”, „Na Górę Zamkową”, „Do Góry Cisowej” oraz „Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”.



Suwalski Park Krajobrazowy