Utrudnienia w ruchu

Całkowite zamknięcie ul. 1 Maja

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z budową sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem sieci) z przyłączami do budynków przy ul. 1 Maja 36, 36A i 47 w dniach 17 - 18 lipca nastąpi całkowite zamknięcie ul. 1 Maja w Suwałkach na odcinku od ul. Wigierskiej w kierunku rzeki Czarna Hańcza.