Utrudnienia w ruchu

Komunikat

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z planowaną przebudową skrzyżowania ul. A. W. Kowalskiego i ul. Gen K. Pułaskiego w Suwałkach, od dnia 21.06.2021 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ww. skrzyżowania.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.

17
Czerwiec