Utrudnienia w ruchu

Komunikat

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w związku z przebudową skrzyżowania ul. A. W. Kowalskiego i ul. gen. K. Pułaskiego w Suwałkach od dnia 28.07.2021 r. nastąpi wyłączenie sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do istniejącego oznakowania, prepraszamy za utrudnienia.

27
Lipiec