Utrudnienia w ruchu

Komunikat

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w dniach 12 - 15.04.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z robotami remontowymi nawierzchni bitumicznej.

Roboty prowadzone będą w dniu:
-12.04.2022 na ul. Ks. K.A. Hamerszmita (w rejonie skrzyżowania z ul. W. Gałaja) w Suwałkach;
-13.04.2022 na ul.T. Kościuszki (na odcinku od skrzyżowania z ul. 24 Sierpnia do ronda J. Gajewskiego) w Suwałkach;
-14 -15.04.2022 na ul. Wojska Polskiego (od granic administracyjnych miasta Suwałki do skrzyżowania z ul. Papiernia) w Suwałkach.

Kierowców oraz pieszych prosimy o dostosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.
Za utrudnienia z góry przepraszamy.

11
Kwiecień