Utrudnienia w ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ul. Północnej

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z wykonywaniem robót w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)" od 14 sierpnia 2019 r. od godz. 12:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ul. Północnej w Suwałkach, polegająca na połówkowym zamknięci jezdni i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. W związku ze zmianą organizacji ruchu nastąpi całkowite zamknięcie wlotu ul. Różanej od 14 sierpnia od godz. 12:00 do 16 września. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.