Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Utrata

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz budową kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III Etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i tunelem pod torami) budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami”, od wtorku - 11 czerwca 2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Utrata w Suwałkach. Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.