Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w związku z remontem nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach informuje, że w związku z remontem nawierzchni bitumicznej na ul. Utrata w Suwałkach od dnia 16 października 2019 r. od godz. 08:00
do dnia 31 października 2019 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na:
- zachodniej jezdni ul. Utrata na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. L. Waryńskiego w Suwałkach;
- wschodniej jezdni ul. Utrata na odcinku od ul. L. Waryńskiego do ul. Wigierskiej w Suwałkach;
- skrzyżowaniu ul. Utrata z ul. Łąkową w Suwałkach.

Kierowców oraz pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania, przepraszamy za utrudnienia.