Prezydent Miasta Suwałk wykonując postanowienia art. 14 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 z późn. zm.) informuje, że Miasto Suwałki w dniu 16 listopada 2023 r. sprzedało 200 (słownie: dwieście) akcji imiennych serii C w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. Akcje w dniu 1 grudnia 2023 r. zostały przeniesione na nabywcę tj. Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku.

Treść informacji w załączniku.