Zgodnie z postanowieniami zawartymi w zarządzeniu Nr 18/2019 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lutego 1019 r. w sprawie przeprowadzania wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "PODLASIE 19" oraz ustalonym harmonogramem ćwiczenia, w dniu 29 sierpnia 2019 r. odbędą się epizody dotyczące uruchomienia planów ochrony zabytków. Obiekt Muzeum Okręgowego w Suwałkach (Resursa Obywatelska) przy ul. Kościuszki 81 w Suwałkach zostanie oznakowany znakami rozpoznawczymi Konwencji Haskiej.