Aktualności

Przedłużenie naboru do Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji

Do 15 listopada przedłużony zostaje nabór kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji na lata 2022-2024. 
Suwalską Radę Seniorów tworzy 9 osób, siedmioro to przedstawiciele zgłoszeni i wybrani przez organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz seniorów, dwoje wskazuje Prezydent Miasta Suwałk.

04
Listopad