Aktualności

Europejski Dzień Seniora

Na Europejskim Dniu Seniora spotkali się suwalscy seniorzy. Galę pt. "Powróćmy jak za dawnych lat" w Suwalskim Ośrodku Kultury po raz drugi, tym razem w ramach jednego ze zwycięskich projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, przygotowało Stowarzyszenie Twórczych Seniorów Rozłogi.

Życzenia Suwalskim seniorom złożyli: Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Maria Lauryn, Sekretarz Rady Seniorów Województwa Podlaskiego i Wiesława Kwaterska, Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów.

Prezydent Suwałk gratulując seniorom oraz życząc im zdrowia i spełniania wszystkich planów na emeryturze podkreślał, że są oni bardzo aktywną grupą, która ma wkład w życie społeczne naszego miasta.
– Suwalskich seniorów jest coraz więcej i w dodatku, jesteście Państwo bardzo aktywni. Wszyscy  wiele wnosicie w życie społeczne naszego miasta. Życzę Państwu, żeby tego zapału nigdy Wam nie brakowało i żebyśmy wspólnie pracowali na rzecz poprawy życia suwalskich seniorów.– mówił Czesław Renkiewicz.

Na scenie, oprócz zespołu "Wspomnień czar" i zespołu wokalnego, działających przy Stowarzyszeniu Rozłogi, zaprezentowali się goście: zespoły Suwalskie Starszaki, Mała Suwalszczyzna oraz śpiewająca grupa za Szkoły Podstawowej w Raczkach.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

17
Październik