Aktualności

Forum Aktywności Osób Starszych w Białymstoku

W V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych w Białymstoku uczestniczyła Suwalska Rada Seniorów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Szukamy Polski oraz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przybyłych przedstawicieli rad seniorów, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów z całego województwa powitał Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. W części spotkania uczestniczył także Stanisław Derehajło, drugi z wicemarszałków województwa podlaskiego. Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także zastanowienia się nad przyszłością polityki senioralnej. Szczególnie mocno wybrzmiało to podczas debaty oksfordzkiej na temat „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.
Wśród prelegentów prezentujących dorobek lokalnych środowisk znalazła się natomiast Maria Lauryn, wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, która opowiedziała o międzypokoleniowych działania Suwalskiej Rady Seniorów trzech kadencji. Przypomnijmy, że Suwalska Rada Seniorów jest najstarszą w województwie.
Miłym akcentem było przyznanie tytułu „najlepszego mówcy z sali”, który włączył się w debatę – Józefowi Kamińskiemu z Suwalskiej Rady Seniorów.
Podczas forum rozstrzygnięto także konkurs fotograficzny „Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura”.      
Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

15
Listopad