Aktualności

Jest nowa Suwalska Rada Seniorów

Na wspólnym spotkaniu, które było pożegnaniem ustępującej Suwalskiej Rady Seniorów III kadencji i pierwszym posiedzeniem Suwalskiej Rady Seniorów IV kadencji spotkali się z Prezydentem Miasta Suwałk, Czesławem Renkiewiczem członkowie obu rad.
 
Prezydent podziękował członkom rady, którzy zakończyli kadencję. 

- Bardzo dziękuję za Państwa bezinteresowną społeczną pracę w Suwalskiej Radzie Seniorów trzeciej kadencji w latach 2019-2021, tym bardziej, że przypadła ona na trudny czas pandemii, której skutki boleśnie odczuli zwłaszcza seniorzy - mówił prezydent. - Wiem, że mieliście wiele planów, a z powodu pandemii nie wszystkie udało się zrealizować. Tym bardziej dziękuję za Wasze zaangażowanie i zachęcam, żebyście aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym naszego miasta także po zakończeniu pracy w Suwalskiej Radzie Seniorów i dzielili się z nowymi członkami swoim doświadczeniem.  

Za dobry wspólny czas dziękowała wszystkim członkom Suwalskiej Rady Seniorów i władzom miasta Wiesława Kwaterska, przewodnicząca rady III kadencji. Nowo powołanej radzie życzyła natomiast sukcesów i osobistej satysfakcji w pracy na rzecz starszych mieszkańców Suwałk. Na dobry start przekazała im także kronikę i zewnętrzny dysk do utrwalania najlepszych pomysłów. 

Nowo powołana rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego. Został nim Marek Szczepankiewicz. Na wiceprzewodniczącą powołano Mieczysławę Gajewską. Natomiast sekretarzem została Lucyna Gutowska.

24
Styczeń