Aktualności

Konkurs fotograficzny dla seniorów

Do udziału w drugiej edycji konkursu „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura" zapraszają Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.
Główną ideą konkursu jest prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrody i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.
Zdjęcia będą rywalizować w dwóch kategoriach:
- kategoria ogólna: Człowiek, miejsce, kultura;
- kategoria specjalna, związana ze stanem epidemii: #kiedy zostaliśmy w domu.
W kategorii ogólnej mogą znaleźć się fotografie wykonane w bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego.
Kategoria specjalna jest bardzo pojemna. Przymusowa izolacja to czas trudny dla wszystkich, pełen obaw, niepokoju i emocji, troski o bliskich, pomocy starszym sąsiadom. To jednak także czas, w którym wiele osób wykazało się wyjątkową kreatywnością. Zatrzymane w domu znalazły własny sposób na przetrwanie – nowe pasje, zaległe lektury, filmy, na które wcześniej nie starczało czasu. Niektórym może udało się uporządkować archiwa fotografii wakacyjnych i trafili na zdjęcia, którymi warto się pochwalić? Organizatorzy czekają na obrazy ilustrujące emocje związane z przymusową izolacją, codzienność, obserwacje.
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąt lat i zgłosi swój udział na zasadach określonych w Regulaminie. Dbając o wyrównanie szans seniorów-amatorów organizatorzy wprowadzili zasadę, że uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć, nie jest członkiem stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby zajmujące się fotografią. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 fotografie  do każdej kategorii (jako zestawy lub zdjęcia pojedyncze).
W jury zasiądą białostoccy fotografowie:
- Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej;
- Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej;
- Agnieszka Sadowska, fotoreporter, fotograf prasowy, członek kapituły konkursowej.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w listopadzie 2020 r.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. Regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej: https://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-po-raz-drugi/.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną, e-mail konkursowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com. 

12
Sierpień