Aktualności

Nabór do konkursu "Seniorzy w akcji"

Do udziału w XIV edycji konkursu "Seniorzy w akcji" zaprasza Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" z Warszawy.
Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz dwuosobowych zespołów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców. 
Najlepszym propozycjom organizatorzy udzielą wsparcia w postaci: konsultacji i pomocy w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), warsztatów wzmacniających kompetencje osób realizujących projekt oraz w postaci wsparcia i konsultacji z tutorem oraz zespołem konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów.
Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:
a) działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, promujące postawy i wartości obywatelskie, wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie, na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów, włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenia przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych;
b) działania edukacyjne i kulturalne o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze;
c) działania na rzecz środowiska propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym, podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
d) działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym, propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
Wysokość dotacji - do 15 tys. złotych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://seniorzywakcji.pl

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

17
Marzec