Aktualności

Pomysły dla osób starszych

Konkurs na nowatorskie rozwiązania, które poprawią jakość życia osób starszych ogłosili PCG Polska i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Organizatorzy szukają propozycji, które: 
- poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości;
- uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia;
- sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze. 
Promowane będą pomysły, które:
- prowadzą do powstania nowych produktów i usług; 
- ulepszają istniejące rozwiązania;
- nie były jeszcze realizowane w Polsce. 
Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na: 
- dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł; 
- wsparcie ekspertów o wartości od 5 do 30 tys. zł;
- indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem;
- profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł; 
- udział w targach, warsztatach, spotkaniach.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.sieciwsparcia.pl.


Projekt "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2" realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

08
Wrzesień