Aktualności

Seniorzy z Opola Lubelskiego w Suwałkach

Suwalską Radę Seniorów odwiedzili w czwartek 30 czerwca seniorzy z Opola Lubelskiego. Goście na co dzień tworzą Klub Seniora w rodzinnym mieście, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, ponadto działają w tamtejszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku i innych organizacjach senioralnych.
Na spotkaniu w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wymienili się spostrzeżeniami na temat tego, jakie formy aktywizacji seniorów sprawdziły się w Opolu Lubelskim i w Suwałkach, a nad czym jeszcze warto popracować. Ponadto podzieli się doświadczeniami z działania rad seniorów i organizacji senioralnych.
W planie czterodniowej wizyty znalazło się także spotkanie z animatorami i członkami Klubu Seniora Ciesielska 15, prowadzonego przez UTW w Suwałkach oraz zwiedzanie Suwałk i klasztoru wigierskiego z przewodnikiem Markiem Szczepnkiewiczem, przewodniczącym Suwalskiej Rady Seniorów.

01
Lipiec