Aktualności

Seniorzy znowu w akcji

Już po raz 16  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza osoby starsze (powyżej 60 lat) – samodzielnie lub w tandemie międzypokoleniowym (minimalna różnica wieku to 25 lat) – do zgłaszania pomysłów na projekty społeczne w ramach konkursu „Seniorzy w akcji”.
W ramach tegorocznej edycji szczególnie poszukiwane będą działania na rzecz środowiska i klimatu, nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym, stymulujących dialog międzykulturowy mieszkańców i włączających osoby różnych narodowości (w tym migrantów i uchodźców).
Jak co roku organizatorzy zapewniają nie tylko dotacje w wysokości od 11 do 17 tys. złotych, ale również wsparcie merytoryczne obejmujące:
- dwa 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami,
- wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu,
- rozwój kompetencji liderskich,
- wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami.
Zgłoszenia można składać na formularzu online: https://zgloszenie-swa2023.webankieta.pl/
Szczegóły dotyczące naboru tutaj: https://seniorzywakcji.pl/przewodnik-po-konkursie/

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

24
Marzec