Aktualności

„Suwalskie Generacje”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ zamieszkujących Miasto Suwałki do udziału w projekcie „Suwalskie Generacje”. Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się w kształtowanie oferty wsparcia dla lokalnej społeczności.
 
Masz 60 lat lub więcej?
Chcesz razem z nami być aktywny?
Chcesz jeszcze czegoś dokonać?
 
Zostań wolontariuszem/wolontariuszką 60 +
 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:
-  warsztaty w ramach Szkoły Aktywności Międzypokoleniowej
-  koszulki dla wolontariuszy
-  materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach
-  doradztwo i konsultacje specjalistów
-  pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji
-  akcje społeczne w ramach Wolontariatu Międzypokoleniowego
-  Festyn Pokoleń!
 
Działania projektu:
Szkoła Aktywności Międzypokoleniowej
Cykl jednodniowych 8 godzinnych szkoleń realizowanych w okresie czerwiec – sierpień 2019:
Warsztat komunikacji międzypokoleniowej – promowanie integracji wewnątrzrodzinnej i wewnątrzpokoleniowej, uczącej wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzeganie bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem dziadków i wnuków.
Warsztat pedagogiczno-psychologiczny „Świat dziecka” – przekazanie wiedzy na temat rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, wyposażenie w praktyczne umiejętności radzenia sobie z wnukami, a także wspierania ich rodziców.
Warsztat literacko-teatralny – integracja międzypokoleniowa w obszarze pasji i zainteresowań.
Warsztat bezpieczeństwa osobistego „Bezpieczny senior” – wiedza z prawa służąca zapewnieniu seniorom ochrony i unikaniu czyhającym zagrożeniom.
Warsztat technologiczny „Senior a technologia” – zniwelowanie lęku przed komputerem i technologiami, zachęcenie do korzystania z dobrodziejstw sieci, a także podwyższenie kompetencji technologicznych i zmniejszenie poczucia zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.
Wolontariat osób starszych – prawne i społeczne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.
Wolontariat międzypokoleniowy
Działania polegające na przygotowaniu i realizacji pod opieką naszego doradcy przez wolontariuszy-seniorów akcji społecznych dla dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem.
Festyn Pokoleń
Listopadowe spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzielenia się zdobytymi w trakcie realizacji zadania spostrzeżeniami, inspiracjami i pomysłami na działalność wolontarystyczną.
 
PAMIĘTAJ!!!
Do pomagania innym wystarczą chęci!!!
Seniorzy ze względu na życiową mądrość, doświadczenie i dużo czasu są wspaniałymi wolontariuszami!
 
Jak się zgłosić?
Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą pod adresem:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl
 
Liczba miejsc ograniczona!!!

zdjęcie: pixabay.com

20
Maj