Aktualności

Suwalskie generacje

Europejski Dzień bez Samochodu w Suwałkach oraz sprzątanie świata w Wigierskim Parku Narodowym to dwie pierwsze akcje seniorów i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach, wolontariuszy - kandydatów na członków Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. W ten sposób seniorzy i młodzież chcą pobudzać i wzmacniać świadomość ekologiczną mieszkańców oraz ich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Europejski Dzień bez samochodu, który zakończył się minifestynem w parku Konstytucji 3 Maja był okazją, by podzielić się swoim doświadczeniem i umiejętnościami wspólnie ucząc dzieci bezpiecznego poruszania się po drodze poprzez zabawę w miasteczku drogowym pn. Autochodzik.
Wolontariusze – suwalscy seniorzy rozpoczęli ekologicznie, ale zaplanowali też szereg innych akcji społecznych dla dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem tzw. wolontariat międzypokoleniowy w ramach projektu „Suwalskie Generacje”, realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM. W listopadzie odbędzie się Festyn Pokoleń, spotkanie seniorów, dzieci i młodzieży służące integracji, wymianie doświadczeń, podzieleniu się zdobytymi w trakcie realizacji działań spostrzeżeniami i inspiracjami.
 
Zadanie publiczne „Suwalskie Generacje” współfinansowane jest ze środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz przez Miasto Suwałki.

30
Wrzesień