Aktualności

Wybory w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbył się w czwartek 14 marca w sali konferencyjnej suwalskiego ratusza. Podobnej gościny użyczono 5 lat temu. W czwartek jednomyślnie na nową Przewodniczącą suwalskiego okręgu wybrano Krystynę Polkowską. 
Za dotychczasową pracę dziękowali Przewodniczącej Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec.

- Dziękujemy, że zajmujecie się Państwo rozwiązywaniem problemów suwalskich seniorów, a zwłaszcza, że dbacie o tych w najtrudniejszej sytuacji, chorych i niepełnosprawnych - mówił Prezydent Miasta Suwałk. - Mam nadzieję, że w połowie roku zostanie uruchomiona w Suwałkach kolejna forma wsparcia dla osób starszych w postaci m.in. bezpłatnych badań. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, żebyście jak najdłużej pobierali "stypendium ZUS" oraz radości i optymizmu.     
Elżbieta Ostrowska, Przewodnicząca PZERiI zwróciła z kolei uwagę na rolę rady seniorów, która powinna przede wszystkim podpowiadać samorządowi rozwiązania na rzecz seniorów, a nie zajmować się organizacją bieżących wydarzeń.  
Prosiła też, żeby szczególnie wspomagać seniorów niekatywnych, o których często mówi się, że są "więźniami czwartego piętra".

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to największa w Polsce organizacja skupiająca osoby starsze. Liczy 1500 oddziałów. W skład suwalskiego okręgu wchodzi dziewięć oddziałów rejonowych z obszaru byłego województwa suwalskiego. Liczy on 3132 członków. Tylko w ubiegłym roku powiększył się o 644 osoby. 

15
Marzec