Aktualności

Kontynuacja IX edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania "Już pływam - jestem bezpieczny"

Od 24 lutego naukę pływania, w ramach IX edycji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Już pływam – jestem bezpieczny!”, rozpoczęli uczniowie klas III z czterech pozostałych szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. Zajęciami objętych zostało ponad 300 uczniów, którzy zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć. IX edycja Programu zakończy się, jak co roku, w maju 2020 r. zawodami o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk. Zawody będą podsumowaniem kolejnej edycji ww. programu, w której udział wzięły wszystkie szkoły podstawowej. Miasto Suwałki pokryje koszty niezbędne do realizacji ww. miejskiego programu.

24
Luty