Aktualności

Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” na 2020 rok

Miło nam poinformować, że w Suwałkach na terenie Aquaparku (ul. Jana Pawła II 7) realizowany będzie Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” na 2020 rok. 
Programem zostało objętych ponad 600 uczniów z klas I i II  czterech suwalskich szkół (SP2, SP4, SP5 oraz SP6).
Główne cele programu to m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania czy też profilaktyka przeciwdziałania  i korygowanie wad postawy. Uczniowie zrealizują 20 godzin dydaktycznych zajęć.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Białymstoku.
Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

05
Luty