Stron 537 z 588


Sylwester w Suwałkach
2 tysiące osób bawiło się na miejskim sylwestrze w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Noworoczne życzenia tuż przed północą złożył suwałczanom między innymi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Gwiazdą wieczoru był zespół Golden Life. Po północy ...
Czytaj więcej
Podsumujmy 2013 rok
Zakończył się kolejny rok. W 2013 urodziło się 633 nowych Suwalczan, zmarło 554 mieszkańców Suwałk. To oznacza, że po raz kolejny w Suwałkach został zanotowany dodatni przyrost naturalny. W Suwałkach w minionym roku było 358 ślubów i 145 rozwodów. Be...
Czytaj więcej
Suwałki w 2020 roku? – Rozpoczynają się konsultacje społeczne
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020, które rozpoczną się 16 a zakończą 31 stycznia. Z tym ważnym dla przyszłości Suwałk dokumentem można zapoznać się ...
Czytaj więcej
SP 6 na szóstkę
W Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz w Suwałkach rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. „Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach – szkoła na szóstkę”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro...
Czytaj więcej
Mammografia
  Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach informuje, że w dniach 13 - 16 stycznia 2014 roku odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (1945-1964). Badania będą wykonywane w godzinach 1000 – 1500, ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie – oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2013/2014”     O.525.14.2013     Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln...
Czytaj więcej
„Wiedza- kluczem do sukcesu”
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach 21 października rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z klas „0” oraz uczniów klas IV-VI realizowane w ramach projektu pn. „Wiedza- kluczem do sukcesu”.  Projekt jest współfina...
Czytaj więcej
XLIV sesja Rady Miejskiej w Suwałkach
Podczas XLIV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 grudnia 2013 roku radni między innymi: 1. Jednogłośnie 20 głosami za podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego r...
Czytaj więcej
Konsultacje społeczne – Strategia Rozwoju Transportu 2020
Od 2 stycznia do 5 lutego 2014 będą trwały konsultacje społeczne projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. ( z perspektywą do 2030r.). Dokument przedstawia inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego,...
Czytaj więcej
Budżet Obywatelski wystartował
Jednomyślnie suwalscy radni na ostatniej w tym roku sesji, w poniedziałek 30 grudnia zadecydowali, jak w 2014 roku w Suwałkach będzie realizowany Budżet Obywatelski. Będzie to wydzielona część budżetu miejskiego w wysokości miliona złotych. O tym, ja...
Czytaj więcej
Stron 537 z 588