Stron 703 z 920


Prezentacja monety z Alfredem Wieruszem Kowalskim
Wczoraj (30 lipca) w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyła się oficjalna prezentacja monety wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski w ramach serii „Malarze polscy XIX i XX wieku” z wizerunkiem suwalskiego malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego. W wydarze...
Czytaj więcej
Wolne miejsca w SOSW w Suwałkach
Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8 oraz ul. Wojska Polskiego 9) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole, szkoła ...
Czytaj więcej
Wakacje z kick-boxingiem
Członkowie Klubu sportowego Panzer zapraszają wszystkich zainteresowanych na nieodpłatne wakacyjne zajęcia kick-boxingu. Zajęcia będą odbywały się w dniach od 3 do 7 sierpnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Zajęcia są współfinansowane...
Czytaj więcej
Odbyła się X sesja Rady Miejskiej
Dziś suwalscy Radni obradowali podczas X sesji Rady Miejskiej w tej kadencji. Porządek pracy przewidywał przyjęcie kilku spraw i podjecie 16 uchwał dotyczących aktualnej działalności Miasta Suwałki. Radni m.in.: Przyjęli protokół nr IX/2015 sesji Ra...
Czytaj więcej
Moneta z wizerunkiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Moneta z wizerunkiem Alfreda Wierusza – Kowalskiego Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski oraz Odział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach serdecznie zapraszają na uroczystą prezentację w pierwszym dniu emisji dwudziestozłot...
Czytaj więcej
Obwieszczenie dot. rozbudowy ul. Sejneńskiej
Zapraszamy do zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 20.07.2015 r. znak: WI-I.7820.4.3.2015.AS. Obwieszczenie z dnia 20.07.2015 r.
Czytaj więcej
Wakacje na "Orlikach"
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z obiektów sportowych – boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Puchalskiego w Suwałkach ul. Hamerszmita 11 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach 1000 – 2000) oraz przy Zespol...
Czytaj więcej
X sesja Rady Miejskiej w Suwałkach
Porządek X sesji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Otwarcie obrad. Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr IX/2015 sesji ...
Czytaj więcej
Suwalski Ekspres Maraton
Już dziś Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zaprasza na Suwalski Ekspres Maraton, który odbędzie się 30 sierpnia 2015 r. w Suwałkach i na terenach Gminy Suwałki. "Po biegu „Suwałki 10,5″ (14 czerwca 2015 r.), który był zapowiedzią tego co czeka ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam...
Czytaj więcej
Stron 703 z 920