Stron 709 z 728


Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Suwałkach
W sobotę 21 września na placu przy konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach odbędzie się uroczyste rozpoczęcie peregrynacji Matki Bożej Jasnogórskiej w świętym wizerunku nawiedzenia w diecezji ełckiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 nabożeńst...
Czytaj więcej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo...
Czytaj więcej
Statuetka za inwestycje
Wczoraj, w nowym budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej, w trakcie VII Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo – Handlowej, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk otrzymał statuetkę za inicjatywę budowy nowego budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Park...
Czytaj więcej
Podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej
W I Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach odbyło się dziś Podsumowanie Miejskiej Rywalizacji Sportowej suwalskich szkół w roku 2012/2013. W rankingu sklasyfikowano 26 suwalskich szkół: 8 szkół podstawowych, z których najlepsza była SP nr. 11, 8 gimnaz...
Czytaj więcej
Pieniądze dla szkół i uczniów
W ramach podsumowania Miejskiej Rywalizacji Sportowej Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wręczył 14 suwalskim szkołom nagrody pieniężne na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 67 tysięcy złotych. 30 suwalskim sportowcom nagrody pieniężne, ró...
Czytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Konopnickiej w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk położonej w Suwałkach przy ul. Konopnickiej, zabudowanej budynkiem handlowym (zabudowa szeregowa) o powierzchni użytkowej 36 m2...
Czytaj więcej
Informacja
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...
Czytaj więcej
Suwałki Blues Festival nagrodzony
Suwałki Blues Festival najlepszym produktem turystycznym województwa podlaskiego- tak zdecydowała kapituła Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wyróżnienie to wiąże się też z nominacją do ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym nagrodą j...
Czytaj więcej
Newsletter Suwałk
Urząd Miejski w Suwałkach zaprasza mieszkańców Suwałk, lokalne firmy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, wszystkich zainteresowanych  – do dopisywania się do Newslettera dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Codzienn...
Czytaj więcej
Grodno zaprasza na targi
Przez trzy dni 26, 27 i 28 września 2013 r. w Grodnie odbędą się targi towarów konsumpcyjnych, upominków oraz pamiątek rzemiosła ludowego połączonych z targami usług turystycznych. Targom towarzyszyć będą występy artystów i zespołów pieśni i tańca ob...
Czytaj więcej
Stron 709 z 728