Wernisaż. Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane

Data: 22.10.2021 00:00

Miejsce: Galeria Sztuki Stara Łaźnia

Wiodącymi tematami ekspozycji Andrzej Strumiłło: Dzieła wybrane są: człowiek i problemy natury egzystencjalnej.  Ilustrują je m.in. wielkoformatowe obrazy, którym autor nadał tytuł Psalmy (1988) i Exit (1984). Psalmy, których inspiracją były cytaty z Biblii, namalowane zostały do prezentacji w synagodze sejneńskiej, w jej osiemnastu oknach. Obrazy te artysta poświecił pamięci Żydów, którzy  licznie zamieszkiwali polsko-litewskie pogranicze.
Na wystawie umieszczono również prace Andrzeja Strumiłły inspirowane filozofią Wschodu. Są to m.in. obrazy pt.   Mandale i Góry Meru, które powstały w różnych latach. Buddyjski symbol mandali i proces jej tworzenia, który jest jednocześnie formą medytacji, to częsty motyw w twórczości artysty.
Reporterskie rysunki z podróży Andrzeja Strumiłły do Indii, Mongolii, Wietnamu, Nepalu i Chin przedstawiają portrety napotkanych w podróży ludzi, a także krajobrazy i fragmenty architektury. Większość tych szkiców pochodzi z lat sześćdziesiątych XX wieku.