Aktualności

Konkurs PARP - dofinasowanie dla MŚP "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nową edycję konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”.

Przedsiębiorstwa działające w obszarze wód śródlądowych i morskich mogą się starać o wsparcie do 2 mln euro z tzw. funduszy norweskich (przy min. 20% wkładzie własnym). Projekty mogą dotyczyć zrównoważonego rozwoju w obszarze wód, ekologii oraz turystyki.

Termin przyjmowania wnisków upływa 31 marca br.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych

15
Luty