Aktualności

PGK Suwałki górą

W czwartek w Urzędzie Miejskim dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych w sektorze III Suwałk.

W wyznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Po ich otwarciu najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.

 

05
Grudzień