Aktualności

: Tarcza antykryzysowa „4”

W dniu 23 czerwca br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 19 czerwca 2020 roku „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw” zwaną tarczą antykryzysową „4” (link: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf). Duża część przepisów ma obowiązywać od dnia następującego po ogłoszeniu, a więc od dziś.
 
Ww. ustawa wprowadza zmiany dla firm m.in. z zakresu: tzw. mikropożyczek, kontroli przejęć, uproszczonego postępowaniu restrukturyzacyjnego, ułatwień dla rynku zamówień publicznych oraz zmiany dla pracodawców i pracowników.
 
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem ww. ustawy i powiązanymi artykułami np. na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/tarcza-antykryzysowa-4-najwazniejsze-zmiany-jakie-wprowadza,500449.html