Aktualności

Targi Informatyczne - nabór wniosków

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze IT/ICT o uczestnictwo w misji gospodarczej na targi „CeBIT Bilişim Eurasia 2013” odbywających się w terminie 24 – 27 października 2013 r. w Stambule. Strona targów: http://www.cebitbilisim.com/index.html

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego), w sektorze IT/ICT.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 9 sierpnia 2013 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: CeBIT Turcja
Dokumentacja znajduje się na stronie PAIiIZ: http://www.paiz.gov.pl/20130715/Nabor_Wnioskow_o_uczestnictwo_w_misji_gospodarczej_na_targi_CeBIT_Bilisim_Eurasia_2013#

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Osoba kontaktowa - Aleksandra Bigda - aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

05
Sierpień